A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch chuyên môn tháng 4-2018

  

PHÒNG GD&ĐT TÂN KỲ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HOÀN LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 62/KHCM

        Nghĩa Hoàn, ngày 7 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

THÁNG 4/2018

 

Chủ đề: Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam 30/4

 

I- Trọng tâm công việc:

 

1. Tổ chức dạy học hoàn thành và đảm bảo chương trình từ tuần 29 đến tuần 32.

2. Các tổ chuyên môn thảo luận góp ý chương trình phổ thông mới.

3. Duy trì thật tốt nếp lớp học, nề nếp dạy - học và các hoạt động giáo dục, hoạt động NGLL.

4. Chuẩn bị tốt việc tổ chức Giao lưu “Olympic các môn học” cấp trường cho HS khối 4+5.

- Các đ/c GVCN chuẩn bị ôn luyện các nội dung kiến thức các môn học theo yêu cầu trong kế hoạch để tham gia giao lưu đạt kết quả tốt.

- Chuẩn bị bộ đề giao lưu “Olympic các môn học” cấp trường: Tất cả giáo viên trong tổ 4, 5 ra đề bộ đề GL, nạp về đ/c Danh trước ngày 17/4/2018

5. Duy trì, thực hiện nề nếp chuyên môn, thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng HS; chuẩn bị cho khảo sát chất lượng của PGD&ĐT và kiểm tra cuối năm học.

6. Sinh hoạt chuyên môn, cụm chuyên môn và tổ chuyên môn:

- Sinh hoạt chuyên môn: Triển khai tập huấn chuyên đề đổi mới PPDH môn TNXH và môn khoa học (Vào chiều ngày 11/4/2018)

- Sinh hoạt tổ chuyên môn: Vào chiều 11/4/2018 (Sau tập huấn TNXH và Khoa học)

- Tham gia sinh hoạt CM cụm lần 3 tại Tân Hợp (Dự kiến vào ngày 18/4/2018)

7. Kiểm tra hoạt động dạy học, kiểm tra hồ sơ BDTX tổ, cá nhân, kiểm tra chuyên đề 3 Đ/c (Đ/c Ngô Giang, Đ/c Thảo, Đ/c Giang Hà)

8. Hoàn thành học tập BDTX theo kế hoạch, các tổ CM chuẩn bị cho công tác đánh giá công tác BDTX theo hồ sơ như quy định hàng năm.

9. Hoàn thành nghiệm thu SKKN nạp về PGD&ĐT

10. Phối hợp tổ chức hoạt động NGLL theo chủ đề tháng 4.

11. Thực hiện làm việc giờ mùa hè từ ngày 16/4/2018; thực hiện ngày nghỉ lễ đúng quy định của cấp trên.

II- Kế hoạch cụ thể hàng tuần:

 

Tuần

Nội dung

Người

phụ trách

29

02/4

 đến 8/4/2018

- Dạy và học chương trình tuần 29

- HĐNGLL: Triển khai các hoạt động chủ đề tháng 4 và hoạt động theo kế hoạch.

- Hoàn thành hồ sơ SKKN

- Các tổ CM thảo luận góp ý chương trình phổ thông mới

- Họp hội đồng tháng 4

- Học tập BDTX: Học theo modun

- Nghỉ cuối tuần

- BGH

 

- Đ/c Nhàn

- BGH

 

- Tổ trưởng

- BGH

- Tổ trưởng

- BGH

 

30

9/4 đến 15/4/2018

- Dạy và học chương trình tuần 30

- Kiểm tra hoạt động dạy học

- Làm đề giao lưu Olympic các môn học.

- Sinh hoạt chuyên môn, tổ CM: Triển khai chuyên đề TNXH, khoa học; Tổ CM thảo luận rút kinh nghiệm ra đề KT giữa HK2 và chuẩn bị ra đề KT cuối năm

- HĐNGLL: Hoạt động theo kế hoạch

- Học tập BDTX: Học theo modun

- Nghỉ cuối tuần

- BGH

- BGH

-Tổ trưởng 4, 5

 

 

 

- Đ/c Danh, tổ trưởng

- Đ/c Nhàn

- Tổ trưởng

- BGH

 

31

16/4 đến 22/4/2018

- Dạy và học chương trình tuần 31

- Sinh hoạt CM cụm lần 3 tại Tân Hợp

- Kiểm tra chuyên đề đổi mới PPDH: Đ/c Giang Hà (Tiếng anh), Đ/c Thảo (TNXH vận dụng PP bàn tay nặn bột)

- Giao lưu Olympic các môn học khối 4, 5

- HĐNGLL: Hoạt động theo kế hoạch

- Học tập BDTX: Học theo modun

- Nghỉ cuối tuần

- BGH

- BGH

 

- BGH

 

- BGH, tổ trưởng

- Đ/c Nhàn

- Tổ trưởng

- BGH

 

32

23/4 đến 29/4/2018

- Dạy và học chương trình tuần 32

- HĐNGLL: Hoạt động theo kế hoạch

- Học tập BDTX: Hoàn thành công tác BDTX về đánh giá cá nhân, hoàn thiện hồ sơ đánh giá BDTX

- Kiểm tra chuyên đề: Kiểm tra hồ sơ BDTX, kiểm tra chuyên đề đ/c Ngô Giang (chuyên đề vận dụng mô hình trường học mới)

- Nghỉ cuối tuần, nghỉ giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4, 1/5

- BGH

- Đ/c Nhàn

 

- BGH, tổ trưởng

 

 

 

- BGH, tổ trưởng

- BGH

 

 

III- Phần bổ sung kế hoạch:

…………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

IV- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch

…………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………   

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………   

 

                         HIỆU TRƯỞNG DUYỆT                                                    P.HIỆU TRƯỞNG-CHUYÊN MÔN

                 

                               Trần Quốc Dũng                                                                       Nguyễn Đình Ngôn


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan