A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch chuyên môn tháng 5-2018

PHÒNG GD&ĐT TÂN KỲ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HOÀN LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 77/KHCM

        Nghĩa Hoàn, ngày 7 tháng 5 năm 2018

 

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

THÁNG 5/2018

 

Chủ đề: Chào mừng kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2018

 

I- Trọng tâm công việc:

 

1. Tổ chức dạy học hoàn thành và đảm bảo chương trình từ tuần 35 và hoàn thành chương trình năm học 2017-2018.

2. Duy trì thật tốt nếp lớp học, nề nếp dạy - học và các hoạt động giáo dục, hoạt động NGLL.

3. Rà soát chương trình, tập trung ôn tập, chuẩn kiến thức để kiểm tra và đánh giá cuối năm đặt kết quả tốt.

4. Ra đề kiểm tra các môn học kiểm tra bằng điểm số, hoàn thành việc tổ chức kiểm tra các môn học vào ngày 18/5/2018; Hoàn thành đánh giá xếp loại, tổng hợp báo cáo kết quả trước ngày 22/5/2018.

5. Hoàn thành công tác xếp loại thi đua giáo viên và học sinh cuối năm học

6. Hoàn thành đánh giá, xếp loại công tác BDTX năm học 2017-2018

7. Hoàn thành các loại báo cáo cuối năm

II- Kế hoạch cụ thể hàng tuần:

 

Tuần

Nội dung

Người

phụ trách

33

30/4

 đến 6/5/2018

- Dạy và học chương trình tuần 33

- HĐNGLL: Triển khai các hoạt động chủ đề tháng 5 và hoạt động theo kế hoạch.

- Kiểm tra hoạt động dạy học

- Kiểm tra hồ sơ BDTX các đ/c tổ trưởng, tổ phó CM

- Nghỉ cuối tuần

- BGH

 

- Đ/c Nhàn

- BGH

 

- BGH

- BGH

34

7/5 đến 13/5/2018

- Dạy và học chương trình tuần 34

- Kiểm tra hoạt động dạy học

- Nạp để kiểm tra cuối năm về trường (Trước 8/5)

- Sinh hoạt chuyên môn: Họp hội đồng tháng 5

- HĐNGLL: Hoạt động theo kế hoạch

- Làm đề kiểm tra cuối năm

- Nghỉ cuối tuần

- BGH

- BGH

-Tổ trưởng, GV

- BGH

- Đ/c Nhàn

- BGH

- BGH

35

14/5 đến 20/5/2018

- Dạy và học chương trình tuần 35

- Sinh hoạt tổ CM: Rà soát các loại hồ sơ, học bạ; kiểm tra xếp loại BDTX GV năm học 2017-2018

- Kiểm tra cuối năm và chấm các môn bằng điểm số (Ngày 14 đến 16/5: Kiểm tra, chấm tiếng anh, tin học, Khoa-Sử-Địa; Ngày 18/5: Kiểm tra và chấm Tiếng Việt, Toán)

- Hoàn thành đánh giá các môn bằng nhận xét

- HĐNGLL: Hoạt động theo kế hoạch

- Nghỉ cuối tuần

- BGH

 

- Tổ trưởng CM

 

 

 

- BGH, tổ trưởng

- BGH, tổ trưởng

- Đ/c Nhàn

- BGH

36

21/5 đến 27/5/2018

- Hoàn thành chấm bài và báo cáo kết quả, tổng hợp kiểm tra cuối năm (Nạp trong ngày 21/5)

- Hoàn thành xét khen thưởng HS (Nạp danh sách khen thưởng vào ngày 22/5)

- Đánh giá CBQL, GVNV cuối năm

- Họp hội đồng thi đua (Chiều 23/5)

- Hoàn thành hồ sơ thi đua nạp về PGD (Nạp ngày 24/5)

- Lao động vệ sinh, chuẩn bị lễ tổng kết (Ngày 24/5)

- Tổng kết năm học (Ngày 25/5)

 

- BGH, tổ trưởng

- Đ/c Nhàn

 

- BGH

- BGH

- BGH

 

- BGH

- BGH

 

37

28/5 đến 03/6/2018

- Duyệt học bạ (Cả ngày 28/5)

- Kiểm tra hồ sơ cá nhân (Sáng 28/5)

- Duyệt công tác BDTX tại PGD&ĐT

- Kiểm kê, bàn giao CSVC

- Hoàn thành các loại báo cáo.

- BGH

- BGH, tổ trưởng

- BGH

- BGH

- BGH

 

III- Phần bổ sung kế hoạch:

…………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

IV- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch

…………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………   

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………   

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT                          P.HIỆU TRƯỞNG-CHUYÊN MÔN

     

                Trần Quốc Dũng                                           Nguyễn Đình Ngôn


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết