A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch nhà trường tháng 4-2018

 PHÒNG GD & ĐT TÂN KỲ                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HOÀN LONG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    
  

 

KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2018

Chủ đề Thi đua lập thành tích chào mừng 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5.

Trọng Tâm

          - Đẩy mạnh các hoạt động để thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện đón các đoàn kiểm tra của các cấp trên trong tháng 4 về công tác kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ năm học theo kế hoạch;

- Đẩy mạnh công tác chuyên môn rà soát thực hiện chương trình theo quy định và tiếp tục tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng đặc biệt là việc rà soát, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành kiến thức các môn học ở các khối lớp;

- Rà soát các chỉ tiêu kế hoạch năm học, đẩy mạnh các giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu chưa đạt trong năm học;

- Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức giao lưu “Olympic các môn học” cấp trường cho học sinh các khối lớp 4 và 5; Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam theo hướng dẫn của các cấp trên.

- Đẩy mạnh công tác BDTX đối với giáo viên  và CBQL theo quy định của các cấp trên. Hoàn thành hồ sơ nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm  năm học 2017-2018.

- Tập trung khang trang trường lớp, sắp xếp đồ dùng, thực hiện vệ sinh các phòng học, phòng chức năng, tiếp tục trồng và chăm sóc bồn hoa cây cảnh.

- Đẩy mạnh công tác tài chính tài vụ, quyết toán các mục thu chi, thanh toán chế độ và đặc biệt là đẩy mạnh công nạp tác thu chuẩn bị các điều kiện để công khai tài chính cuối năm học.

- Thực hiện công tác thuyên chuyển cán bộ, giáo viên theo quy định, hoàn thành các loại báo cáo, và tham gia tốt các hội nghị, tập huấn và các nội dung công tác thường xuyên khác trong tháng do nhà trường và các cấp đề ra.

CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG

          1. Công tác chuyên môn

          - Rà soát, thực hiện chương trình đúng quy định, đặc biệt là các ngày nghỉ lễ, sinh hoạt chuyên môn. Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bên cạnh đó cần rà soát thường xuyên HS chưa hoàn thành kiến thức các môn học để thực hiện phụ đạo kịp thời. Ngoài ra cần chú ý việc phát triển các năng lực và phẩm chất cho học sinh, phấn đấu cuối năm đảm bảo đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra;

          - Ban giám hiệu, các tổ khối, các tổ chức và các cá nhân rà soát các nội dung và chỉ tiêu thực hiện chuyên môn, dự giờ thăm lớp, thao giảng, kiểm tra nội bộ... Tiến hành rà soát, bổ sung hồ sơ nhà trường. Bên cạnh đó tiếp tục hoàn thiện hồ sơ về các nội dung khác như: Tuyển sinh, Kiểm tra nội bộ, an ninh an toàn trường học, VSCĐ,  kiểm tra hoạt động sư phạm, KT chuyên đề, kiểm tra hoạt động tổ chuyên môn, tài chính, thiết bị thư viện, vệ sinh an toàn thực phẩm, hành chính, CSVC, các cuộc thi và giao lưu, các cuộc vận động và phong trào thi đua vv.. theo kế hoạch và chỉ tiêu đề ra. Trên cơ sở đó để rà soát bổ sung hồ sơ, đồng thời có kế hoạch thực hiện kịp thời các nội dung còn lại của các mặt công tác nếu chưa hoàn thành;

          - Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện giao lưu “Olympic các môn học” cấp trường năm học 2017-2018;

          - Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn. Chuẩn bị các điều kiện và lập báo cáo đăng kí mua tài liệu dạy họ, đồ dung học tập,  theo quy định của nhà trường phục vụ cho năm học 2018-2019.

          2. Công tác phổ cập

          - Duy trì tốt sỹ số HS và nâng cao chất lượng PC giáo dục tiểu học.

          - Tiếp tục bổ sung, tập hợp số liệu, tu bổ hồ sơ PC tại thời điểm.

          - Tập trung đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng đại trà nhằm đảm bảo tỷ lệ phổ cập đúng độ tuổi vào thời điểm tháng 5 năm 2018.

          3. Công tác đội sao

          - Rà soát kế họach hoạt động của tổ chức đội, sao nhi đồng năm học 2017-2018, có kế hoạch thực hiện bổ sung những nội dung chất lượng còn thấp. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tăng cường quản lý nề nếp hoạt động của HS khi chuyển sang thời gian mùa hè đặc biệt đẩy mạnh việc khang trang trường lớp, sử dụng và quản lí các công trình nước, vệ sinh, nhà xe và các công trình công cộng khác, các hoạt động tập thể nhằm đảm bảo an toàn trường học. Chuẩn bị tốt hồ sơ phản ánh các nội dung hoạt động nhằm lưu hồ sơ phục vụ công tác tự đánh giá nhà trường.     

- Tăng cường theo dõi các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và dạy học cũng như chuẩn bị các điều kiện đón các đoàn kiểm tra cuối năm học. Chú ý công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp, phòng truyền thống. Sắp xếp nhà xe gọn gàng ngăn nắp và đúng quy định.

          4. Công tác lao động, vệ sinh, văn phòng

          - Tăng cường công tác vệ sinh hàng ngày (đầu buổi sáng và cuối buổi chiều).

          - Thường xuyên tổ chức cuốc dọn vệ sinh các khu vực cũng như trồng mới và chăm sóc bồn hoa cây cảnh đặc biệt là tập trung tưới cây, bồn hoa mới trồng để đảm bảo sinh trưởng cho cây trong dịp khô hạn.

          - Sắp xếp đồ dùng các phòng chức năng hợp lý đảm bảo cảnh quan sư phạm cũng như  thích ứng với điều kiện thời tiết. Đặc biệt chú ý đối với phòng Truyền thống, phòng Thiết bị, phòng kho, phòng thường trực và phòng Y tế.Thường xuyên chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm.

          5. Công tác tổ văn phòng

          - Rà soát các khoản đóng góp, tiến hành quyết toán các hạng  mục xây dựng và kinh phí đã chi cho các hoạt động. Duyệt chi các nội dung đã triển khai thực hiện cho các cá nhân, tập thể trong năm học 2017-2018.

          - Thực hiện chế độ chi trả chế độ tháng 4 theo quy định, đối chiếu BHXH cho người lao động và các chế độ khác cho cán bộ giáo viên, học sinh.

          - Tăng cường khang trang  trường lớp, xây dựng, bảo quản và sử dụng tốt CSVC hiện có của nhà trường. Tổ chức rà soát xây dựng các hạng mục công trình theo kế hoạch đầu năm đã đề ra.

          - Hoàn thiện Hồ sơ tài chính, thư viện, thiết bị năm 2017-2018. Đặc biệt là hồ sơ thiết bị mới được mua sắm để vào phần mềm quản lí tài sản và hồ sơ sổ sách cũng như làm báo cáo với cấp trên theo quy định.

- Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam bắt đầu từ 01/4 đến 30/4/2018. Gồm:

+ Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức Câu lạc bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa khác.

+ Phát động, tổ chức các phong trào, chương trình thu gom sách, ủng hộ sách vở, hỗ trợ cho các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

+ Xây dựng và phát triển mô hình thư viện trường học thân thiện với các hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với từng cấp học.

          - Chuẩn bị một số điều kiện về công tác Văn phòng phẩm cho cho năm học mới 2018-2019.

          6.Một số hoạt động khác

          - Chuẩn bị các điều kiện để đón các đoàn kiểm tra của các cấp trên vào cuối năm học 2017-2018.

          - Tăng cường quản lý thực hiện an toàn trường học, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả thiết bị, đồ dùng học tập và hoạt động cũng như các hạng mục cơ sở vật chất hiện có của nhà trường.

          - Hoàn thành các loại báo cáo trong tháng.

          - Chuẩn bị các điều kiện để phối hợp với trường MN Nghĩa Hoàn, Tân Long tổ chức chương trình chuyển tiếp từ MN lên tiểu học. Giúp cho cán bộ giáo viên trường TH hiểu rõ đặc điểm tâm sinh lý HS cũng như những yêu cầu cần đạt sau khi hoàn thành chương trình MN 5 tuổi. Bên cạnh đó giúp PHHS và HS trường MN làm quen với môi trường tiểu học cũng như những chuẩn bị ban đầu đối với HS, gia đình, thầy cô khi các em bắt đầu bước vào bậc học phổ thông.

          - Chuyên môn, phối hợp với TPT chuẩn bị các điều kiện để tổ chức giao lưu Olympic các môn học, và các nội dung HĐNGLL khác theo kế hoạch đề ra.

          - Rà soát, bổ sung hồ sơ và chuẩn bị các điều kiện để đánh giá cán bộ giáo viên và hoàn thành hồ sơ lý lịch công chức cuối năm.

          - Tham gia  đóng góp ủng hộ các loại quỹ năm 2018 của các cấp trên phát động.

          - Hoàn thành công tác nghiệm thu SKKN năm học 2017-2018 theo quy định.

                - Thực hiện thời gian biểu mùa hè bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 năm 2018, cụ thể như sau:

          + Buổi sáng: 7 giờ - 7 giờ 15 phút: Sinh hoạt 15 phút đầu giờ

          Từ 7 giờ 15 phút đến 8 giờ 30 phút: Tiết 1 và 2.

          Từ 8 giờ 30 đến 8 giờ 50: ra chơi giữa buổi học

          Từ 8 giờ 50 đến 10 giờ 05 phút: Tiết 3 và 4.

          + Buổi chiều: 14 giờ đến 15 giờ 15: Tiết 1 và 2

          Từ 15 giờ 15 đến 15 giờ 35: Ra chơi giữa buổi học

          Từ 15 giờ 35 đến 16 giờ 50: Tiết 3 và 4.

MỘT SỐ LỊCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

05/4            - Họp quản lý

07/4            - Họp Hội đồng (Buổi chiều)

09-28/4       - Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học và kỷ cương hành chính.

12/4            - Nạp SKKN về phòng

13/4            - Nạp đơn thuyên chuyển năm học 2018-2019 cho Hiệu trưởng

16/4            - Thực hiện thời gian biểu mùa hè theo quy định.

17/4            - Nạp          hồ sơ thuyên chuyển về phòng GD&ĐT.

18/4            - Sinh hoạt CM cụm lần 3 tại Tân Hợp 

20/4            - Giao lưu “Olympic các môn học” cho HS lớp 4,5 (Buổi chiều)

25/4            - Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương.

27/4            - Khảo sát chất lượng tại các trường (Phòng GD thực hiện)

28/4-01/5    Nghỉ cuối tuần; nghỉ 30/4 và 01 tháng 5 theo quy định.

                                                                                       Nghĩa Hoàn, ngày 06 tháng 4 năm 2018.

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                   

 

                                                                                                         Trần Quốc Dũng

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan