A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tháng 5-2018 của trường

PHÒNG GD & ĐT TÂN KỲ                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HOÀN LONG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2018

Chủ đề

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế lao động 1/5, 64 năm ngày chiến thắng Điện biên phủ và 128 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

 Trọng Tâm

- Đẩy mạnh công tác chuyên môn, rà soát thực hiện đúng chương trình theo quy định và tập trung đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng đặc biệt là việc phụ đạo học sinh chưa hoàn thành KT-KN, lập kế hoạch phụ đạo trong hè 2018.

- Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn, giờ giấc, hành chính kỷ cương...; Đảm bảo an ninh, an toàn trường học. Đẩy mạnh công tác hoàn thiện hồ sơ nhà trường, các tổ chức, các tổ chuyên môn và các bộ phận cuối năm học.

- Chuẩn bị các điều kiện để đón các đoàn KT của các cấp trên về: Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn; kỷ luật kỷ cương hành chính; công tác kiểm tra nội bộ trường học; dạy học thêm .... theo kế hoạch của các cấp trên.

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kiểm tra cuối năm học và tổng kết năm học 2017-2018.

- Tiến hành đánh giá HS, GV, NV, CBQL năm học 2017 - 2018.

- Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện công tác tổng kết 20 năm xây dựng trường chuẩn quốc gia (1997-2017) và chiến lược 2018-2025 theo quy định của cấp trên.

- Đẩy mạnh công tác tài chính tài vụ, quyết toán thu chi các khoản kinh phí, năm học 2017 – 2018.

- Hoàn thành các loại báo cáo tháng 5 và cuối năm học 2017-2018, tham gia tốt các hội nghị, tập huấn trong tháng do các cấp đề ra.

- Tổ chức họp PHHS cuối năm, bàn giao học sinh về hè, chuẩn bị các phương án cho năm học mới 2018 - 2019 (phụ đạo trong hè đối với HS chưa đạt chuẩn, học bơi, chuẩn bị sách vở, đồ dùng, quần áo cho HS và các nội dung khác)

- Sắp xếp hồ sơ kiểm định chất lượng năm học 2017-2018, ra soát các nội dung cải tiến chất lượng để tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp theo.

- Tiến hành kiểm kê CSVC cuối năm học, lập phương án bảo vệ hè, bàn giao HS về các xóm.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tham quan hè 2018 (nếu có) cho cán bộ giáo viên trong dịp nghỉ hè 2018.

- Lập kế hoạch để cùng với địa phương, cấp ủy chính quyền địa phương chuẩn bị cơ sơ vật chất cho năm học mới. Tham mưu với các cấp trên bố trí đội ngũ cho năm học 2018-2019 và các năm tiếp theo.

CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG

1. Công tác chuyên môn

- Rà soát thực hiện chương trình đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, định kỳ việc thực hiện quy chế chuyên môn.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện và thực hiện tốt công tác ôn tập, thi và chấm thi cuối năm và đánh giá HS theo quy định. Tổ chức thi, chấm thi và hoàn thành hồ sơ trong thời gian từ ngày 16 đến 18/5 đối với tất cả các môn học.

- Hoàn thành đánh giá thể lực học sinh, đánh giá học sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT năm học 2017 - 2018.

- Hoàn thành hồ sơ hoàn thành chương trình lớp học (từ lớp 1 đến lớp 4), chương trình tiểu học (lớp 5) theo quy định.

- Hoàn thành các loại báo cáo chuyên môn, các phần mền quản lí CM theo quy định.

- Hoàn thành đánh giá bồi dưỡng thường xuyên đối với CBQL và giáo viên và đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, CNV năm học 2017 - 2018.

2. Công tác phổ cập

- Duy trì tốt sỹ số HS và nâng cao chất lượng PC giáo dục tiểu học. Chuẩn bị số liệu Mức chất lượng tối thiểu cuối năm học 2017 - 2018.

- Tiếp tục bổ sung, tập hợp số liệu, tu bổ hồ sơ PC tại thời điểm cũng như hoàn thành các loại báo cáo theo yêu cầu của các cấp trên cuối  năm học 2017 - 2018.

- Khởi tạo và sao lưu giữ liệu phổ cập cho năm học mới, phân công cán bộ giáo viên làm công tác điều tra học sinh đầu vào và xử lý số liệu học sinh lên lớp, học sinh lưu ban, học sinh HTCTTH.

3. Công tác đội sao

- Rà soát chỉ tiêu thực hiện kế họach hoạt động tổ chức đội sao nhi đồng năm học 2017 - 2018, có kế hoạch thực hiện kịp thời những nội dung chưa hoàn thành hoặc chất lượng còn thấp. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tăng cường quản lý nề nếp hoạt động.

- Tiến hành quyết toán kinh phí kế hoạch nhỏ năm học 2017-2018.

- Tăng cường theo dõi các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và dạy học cũng như có đủ số liệu để tiến hành đánh giá hoạt động công tác đội 2017 - 2018.

- Thực hiện tốt công tác thi ý tưởng sáng tạo trẻ thơ theo quy định.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn kiểm tra của các cấp trên theo kế hoạch.

- Phối hợp với Chuyên môn tổ chức tổng kết năm học và lễ ra trường cho HS lớp 5.

- Bàn giao danh sách học sinh về các xóm tại lễ tổng kết năm học.

4. Công tác lao động, chăm sóc, xây dựng và bảo vệ CSVC

- Tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc bồn hoa cây cảnh.

- Tăng cường công tác vệ sinh hàng ngày, khang trang trường lớp chuẩn bị cho lễ tổng kết năm học cũng như đón các đoàn kiểm tra. Chú trọng việc sắp xếp đồ dùng, đảm bảo vệ sinh các lớp học, các phòng chức năng, các khu vực vườn trường và đặc biệt là khu vực lò đốt rác, nhà vệ sinh.

- Sử dụng điện, nước tiết kiệm và hiệu quả nhằm giáo dục ý thức cho HS, giảm chi phí cho đơn vị cũng như đảm bảo với điều kiện khắc nghiệt của thời tiết.

- Tiếp tục sửa chữa cơ sở vật chất khác đảm bảo dạy học và hoạt động cũng như góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

- Hưởng ứng tuần lễ quốc gia về Nước sạch và vệ sinh môi trường. Tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tiến hành tổng kiểm tra CSVC trường học cuối năm, sắp xếp bảo quản hợp lý trong dịp nghỉ hè 2018.

- Lập phương án công tác bảo vệ trường trong dịp hè 2018.

5. Công tác chức cán bộ

- Tiến hành đánh giá CBQL, giáo viên, nhân viên năm học 2017 - 2018 theo quy định.

- Rà soát, đánh giá, bổ sung hồ sơ lý lịch công chức.

- Tiến hành bình bầu danh hiệu cá nhân, tập thể năm học 2017 - 2018.

- Chuẩn bị phương án bố trí đội ngũ năm học 2018-2019.

6. Công tác tài chính, tài vụ, văn phòng

- Chuẩn bị tốt số liệu và quyết toán tài chính năm học 2017- 2018.

- Tiếp tục tham mưu với các cấp trên xây dựng cơ sở vật chất trong hè.

- Hoàn thiện Hồ sơ tài chính, thư viện, thiết bị năm 2017-2018.

- Hoàn thành hồ sơ y tế học đường, hồ sơ và quyết toán sữa học đường và các loại hồ sơ cá nhân, tổ chức năm học 2017-2018. Đảm bảo vệ sinh cá nhân, trường lớp và thực hiện phòng chống các loại dịch bệnh mùa hè theo quy định.

 

7. Một số hoạt động khác

- Chuẩn bị hồ sơ đón các đoàn kiểm tra về thực hiện NVNH, công tác chuyên môn và các nội dung khác theo kế hoạch của các cấp trên.

- Chuẩn bị và tổ chức tốt họp PHHS cuối năm học.

- Chuẩn bị và tổ chức tốt lễ tổng kết năm học, lễ ra trường cho học sinh lớp 5.

- Hoàn thành các loại báo cáo trong tháng.

- Thu nạp các loại quỹ năm 2018 đúng số lượng và thời gian quy định.

- Chuẩn bị tài liệu, thiết bị, VPP cho GV- HS năm học 2018 – 2019.

+ Tài liệu, đồ dùng môn Tiếng việt công nghệ cho học sinh lớp 1.

+ Tài liệu các môn học khác cho học sinh các lớp.

+ Vở lô gô và quần áo đồng phục theo quy định của đơn vị.

+ Các loại tài liệu, đồ dùng phục vụ giảng dạy và tham khảo khác.

MỘT SỐ LỊCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

01/5             - Nghỉ lễ ngày Quốc tế lao động

03/5            - Giao ban Bí thư chi bộ tại xã Nghĩa Hoàn.

04/5             - Họp quản lý tại phòng GD&ĐT.

07-25/5       - Đón các đoàn kiểm tra của các cấp trên theo kế hoạch

08-27/5       - Kiểm tra đánh giá xếp loại các trung tâm học tập cộng đồng

  • Họp BTV với Ban đọa diện cha mẹ HS nhà trường (chiều)

09/5            - Họp hội đồng nhà trường (buổi chiều)

10-12/5       - Đánh giá ngoài các trường tiểu học ở Nghĩa Đàn (đ/c Dũng)

15-25/5       - Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm CBQL các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT

16-18/5       - KTĐK cuối năm học các môn học theo quy định.

17/5            - Đón đoàn kiểm tra chấm điểm công đoàn cuối năm.

21/5            - Hoàn thành đánh giá HS theo quy định.

- Giáo viên CN nạp danh sách khen thưởng về BGH cho Đ/c Ngôn.

                   - Họp BTV với trưởng ban đại diện CMHS các lớp. (Sáng)

  • Đánh giá CBQL, giáo viên, nhân viên năm học 2017-2018. (Chiều)

23/5            - Họp PHHS cuối năm tại các lớp (buổi sáng)

- Họp Hội đồng thi đua (Buổi chiều)

24/5             - Nạp hồ sơ khen thưởng về phòng GD&ĐT Tân Kỳ.

24/5            - Tổng vệ sinh các vùng; Họp hội đồng; chuẩn bị các nội dung tổng kết năm học (buổi sáng)

25/5            - Tổng kết năm học và lễ ra trường cho HS lớp 5 (tại TT, buổi sáng);

                   - Hoàn thành hồ sơ nhà trường cuối năm hoc: kiểm kê cơ sở VC, Xét hoàn thành chương trình tiểu học...vv. Nạp các loại hồ sơ báo cáo tháng, kỳ, năm học; Liên hoan tổng kết cuối năm (buổi chiều)

(Các lịch hoạt động khác, hoặc có những thay đổi lịch trên nhà trường sẽ thông báo sau)

                                                              Nghĩa Hoàn, ngày 03 tháng 5 năm 2018

                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                 

ơ

                                                                                   Trần Quốc Dũng

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trần Quốc Dũng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết